دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پیشرو در امر آموزش از راه دور

Shiraz Virtual University

 

سیلابس درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیکold


بازگشت
دسته : دوره ها و رشته های دانشکده : کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک

 

سیلابس درسی رشته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش  تجارت الکترونیک

بر اساس 29 واحد : 12 واحد اصلی- 15 واحد اختیاری-2 واحد سمینار ویژه برای شیوه (آموزش محور)

 
دروس جبرانی
 
ردیف
 
نام درس
تعداد واحد
1
مبانی مهندسی فناوری اطلاعاات
3
2

مبانی تجارت الکترونیک

3
3
تعامل انسان و کامپیوتر
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دروس اصلی
 
ردیف
 
نام درس
تعداد واحد
1
بازاریابی و پرداخت های الکترونیکی
3
2
مدیریت زنجیره عرضه
3
3

طراحی وب سایتهای تجارت الکترونیک

3
4

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیک

3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دروس اختیاری
ردیف
 
نام درس
تعداد واحد
1
پایگاههای داده در تجارت الکترونیک
3
2
تجارت الکترونیک بین بنگاهی
3
3

امنیت در تجارت الکترونیک

3
4

شبکه های کامپیوتری در تجارت الکترونیک

3
5

مسائل حقوقی و اخلاقی در تجارت الکترونیک

3
6
تجارت الکترونیکی سیار
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   توضیح: دانشجو باید 5 درس اختیاری بگیرد اما 6درس ارائه شده است.

                     تبصره*اخذ درس اختیاری از سایر گرایشها تنها با اجازه استاد مشاور محترم هر گرایش امکانپذیر می باشد.

 

پرینت از صفحه
به دوست خود بگویید